Bàn về Huyền Không Đại Quái

Ngày hôm nay, Học viện Phong thuỷ Minh Việt xin giới thiệu đến Quý anh chị môn học có tên Huyền Không Đại Quái. Bộ môn này là ứng dụng của Kinh dịch, mục đích chính từ khi được khai sinh là ứng dụng trong làm mộ trạch âm phần, sau đó con người áp dụng chúng để làm dương trạch cho người sống.

Giới thiệu Huyền Không Đại Quái

Huyền Không Đại Quái là một môn Phong Thủy dựa trên 64 Quái cũng như 64 Quái của Kinh Dịch. Trong 64 Quái, mỗi một quái sẽ chứa 1 con số “Quái Khí” và “Quái Vận”. Bạn có thể thấy các số này trên các vòng của chiếc La Bàn Tam Nguyên.

Huyền Không Đại Quái là 1 bộ môn Phong Thủy có thể giúp bạn:

  • Xem được cát/hung, suy/vượng của căn nhà và người sống trong nhà.
  • Sắp xếp và xây dựng nhà cửa hợp phong thủy.
  • Kích hoạt được vượng khí và tài vận cho căn nhà

Sách Trách Vận Tân Án có viết “Khi có thể phối hợp cả Huyền Không Phi Tinh và Huyền Không Đại Quái để luận cục thì đây chính là mức độ cao nhất của Huyền không Phong thuỷ”. 

Huyền không Phi tinh đã được giới thiệu trong các bài viết và lớp học trước, vậy còn Huyền không Đại Quái?

Huyền không Đại quái bao gồm các yếu tố Linh – Chính thần, hợp thập, Tam ban quái, Thất tinh đả kiếp, Tam cát, Thu sơn xuất sát, … các yếu tố này đều là Huyền Không Đại Quái. 

“Đại quái” ở đây không phải vì sử dụng 64 quẻ quái của Kinh dịch học mà khi áp dụng Huyền không Đại Quái thì cần nhiều yếu tố rộng lớn, tầm vóc bao quát, nhiều nguồn thông tin đầu vào, nên gọi là Đại quái (đại trong to lớn), để phân biệt với Huyền Không Phi Tinh chỉ sử dụng một vài yếu tố Đáo sơn, Đáo hướng, Thượng sơn, Hạ thuỷ, Phản Ngâm, Phục Ngâm…

Huyền không đại quái phong thủy dựa trên 64 Quái, tượng trưng cho 64 quái của kinh dịch.

  • Khi ta đưa các con số lạc thư vào tiên thiên bát quái thì ta được nguyên lý của huyền không đại quái.
  • Trong phong thủy huyền không đại quái không sử dụng con sao số 5, vì số 5 không gắn với quái nào, nên không sử dụng

Xét về ngũ hành: dựa theo các cặp số hà đồ lạc thư thì (5-10) là thổ, nhưng đại quái không có sử dụng con số (5-10), nên không có hành thổ.

  • 1-6 cặp số sinh thành của thủy
  • 2-7 là cặp số sinh thành của hỏa
  • 3-8 là cặp số sinh thanh của mộc
  • 4-9 là cặp số sinh thành của mộc

KHĐQ không sử dụng con sao số 5, trục 2h và 14h là trục giao giữa âm và dương, là thời điểm chuyển giao từ dương cùng cực sang âm, âm cùng cực sang dương, là thời điểm vô khí, không phân định được âm và dương, nên thời điểm đó không nên làm phong thủy.

Phần 1: Thuần khí

Trong các cách cục nhà, tốt nhất chính là cuộc đất “Vượng sơn, vượng hướng”, tránh được những cách “Thượng sơn, hạ thủy”, “Phản ngâm, Phục ngâm”… thì nhân đinh và tài lộc sẽ phát, nhưng nếu không được thuần khí thì hoặc là cục diện khó lâu dài, hoặc là vẫn có tai họa xảy ra. 

Chẳng những thế, nếu nhà không được thuần khí, mà nhận phải tạp khí thì con người khó cao sang, hoặc đôi khi nhờ đắc vượng khí mà giàu có, nắm quyền hành, thế lực, nhưng tư cách vẫn thấp hèn, hạ tiện, bị thiên hạ khinh ghét, mắc nhiều tai tiếng, thị phi… Cho nên, thuần khí là 1 vấn đề quan trọng, và cần được cứu xét cẩn thận khi tiến hành khảo sát, hoặc thiết kế nhà cửa hay phần mộ theo Phong thủy.

– 24 Sơn (Hướng) và tọa độ của chúng trên la bàn

Tiếp theo phải tính đến việc căn nhà có thuần khí hay không: Quý anh chị cần chuẩn bị một chiếc la kinh chuẩn để sử dụng đo tọa – hướng của nó. Một căn nhà được xem là Thuần khí khi tuyến vị tọa – hướng của nó hoặc là nằm chính giữa 1 sơn, hoặc lệch sang bên phải hay bên trái tuyến vị đó (còn gọi là Kiêm hướng), nhưng không quá 3 độ. Nếu lệch quá 3 độ thì sẽ bắt đầu lấy khí của sơn bị kiêm nhiều quá, khiến cho khí của tọa – hướng không còn thuần khiết nữa, mà đã bị pha tạp, nên mức độ tốt đẹp sẽ giảm thiểu, hoặc sẽ gặp hung họa lớn, nếu như chẳng may nhà lại không đắc được vượng khí  tới hướng hay cửa, nhất là chủ về chết người, tổn đinh hay bị tuyệt tự, tài lộc suy thoái, phá sản…

Thí dụ 1: căn nhà có hướng 180 độ. Vì đây là tuyến vị chính giữa của sơn NGỌ (bao gồm từ 172 độ 6 đến 187 độ 5), nên nhà này được xem là Thuần khí.

Thí dụ 2: nhà có hướng 174 độ. Vì tuyến vị này lệch (kiêm) tới 6 độ so với tuyến chính giữa của sơn NGỌ, nên nhà này không được coi là thuần khí nữa, mà đã bị khí của sơn BÍNH pha tạp.

Ngoài vấn đề tuyến vị của tọa – hướng không được kiêm nhiều, còn phải để ý đến vị trí cổng, cửa và ngõ vào nhà. Điểm quan trọng ở đây là tọa – hướng nhà, cũng như vị trí cổng, cửa, ngõ vào nhà cần phải cùng 1 Nguyên long với nhau mới bảo đảm được vấn đề Thuần khí. Nói đồng Nguyên long là dựa vào Tam nguyên Long như sau:

– THIÊN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:

* 4 sơn dương: CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN.

* 4 sơn âm: TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU.

– ĐỊA NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:

* 4 sơn dương: GIÁP, CANH, NHÂM, BÍNH.

* 4 sơn âm: THÌN, TUẤT, SỬU, MÙI.

– NHÂN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:

* 4 sơn dương: DẦN, THÂN, TỴ, HỢI.

* 4 sơn âm: ẤT, TÂN, ĐINH, QUÝ.

Trong 3 Nguyên long này thì Thiên nguyên long là Phụ mẫu; Địa nguyên long là Nghịch tử; Nhân nguyên long là Thuận tử. Mức độ mạnh, yếu của 3 nguyên long cũng khác nhau. Thiên nguyên long vì là Phụ mẫu, nằm chính giữa mỗi hướng, nên lực của nó mạnh nhất. Địa nguyên long vì là Nghịch tử,đứng độc lập 1 mình, nên lực của nó cũng khá mạnh, chỉ thua Thiên nguyên long mà thôi. Còn Nhân  nguyên long vì là Thuận tử, cần phải dựa vào Phụ  mẫu, nên lực của nó yếu nhất. Chính vì vậy nên trong việc sử dụng tọa – hướng cũng cần phải để ý đến vấn đề đó, hầu phát huy thêm hiệu lực của phi tinh. 

Phần 2: Chính sơn, chính hướng

Về vấn đề yêu cầu căn nhà phải thuần khí nên 3 yếu tố Toạ -Hướng – Cổng cửa ngõ vào nhà cần chung trong 1 Nguyên Long, ngoài ra Toạ Hướng cũng nên nằm tại vị trí chính giữa của mỗi sơn. Nếu có chênh lệch hoặc kiêm hướng cũng không được vượt quá 3 độ so với tuyến vị chính giữa. Đó là lý do vì sao khi phân cung, mỗi hướng đều bao gồm khoảng 15 độ. Những hướng nhà như vậy được coi là Đắc chính sơn chính hướng, toạ khí được thuần khiết, không tạp loạn, dẫn đến cuộc sống giàu sang phú quý bền lâu.

Điểm quan trọng của Huyền không đại quá chú trọng đến thuần khí, vị tuyến tốt nhất là chính giữa của mỗi sơn hướng, những toạ hướng này được coi là đơn hướng, chỉ duy nhất 1 hướng, không kiêm hướng.

Cho nên để cho căn nhà hoặc ngôi mộ tổ của mình được trường tồn theo thời gian, con cháu giàu có đến hàng trăm năm sau thì những người biết về Huyền Không đều chỉ lấy đơn hướng, không lấy kiêm. Học viện Phong thuỷ Minh Việt đã khảo sát hơn 200 ngôi mộ cổ có niên đại từ 100 đến 500 năm tại rất nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, có những ngôi mộ đặt chuẩn hướng, con cháu phát đến vua, quan, hơn 600 trăm năm lịch sử tổn tại của dòng tộc…

Trong một vài trường hợp bất đắc dĩ như địa hình không cho phép hoặc dùng Thế quái để lấy vượng khí từ hướng thì mới dùng đến kiếm hướng, vì chỉ đơn hướng thì nhà/mộ huyệt mới thật sự thuần khí, nếu kiêm hướng dù chỉ 1 độ cũng mang tính pha tạp. Đó là lý do vì sao những nhà Phong thuỷ sư cực kỳ khó tính, khảo sát nhiều lần trước khi làm việc.

Còn ngoài ra, với các trường hợp khác đều cần phải sử dụng thủy, cổng, cửa, ngõ vào nhà cùng Nguyên long với tọa hướng thì mới bảo đảm được mọi sự tốt đẹp, từ tài lộc đến phong cách của con người.

Lớp học về Huyền không đại quái đang có chương trình giảm giá dành cho các học viên nữ trước 8/3, món quà chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Nếu có nhu cầu, xin hãy liên hệ với Học viện Phong thuỷ Minh Việt ngay nhé.

___________________________________________

Hiện tại, Học Viện Phong Thủy Minh Việt tuyển sinh liên tục các khóa học: 

▪️ Kinh Dịch

▪️ Phong Thủy Nhà ở, Phong thuỷ Âm trạch

▪️ Kỳ Môn Độn Giáp

▪️ Bát Tự

▪️ Nhân Tướng học

▪️ Thần Số học

▪️ Xem ngày Tốt Xấu

Ứng Dụng Vật Phẩm Phong Thủy Cải Biến Vận Mệnh

▪️ Chuyên gia Phong Thủy, Đào tạo hành Nghề Phong Thủy Cấp Tốc

▪️ Và các khóa học theo yêu cầu, tư vấn phong thủy cho cá nhân, doanh nghiệp…

Master Nguyễn Tuấn Cường

Thành viên Ban Lãnh Đạo của Viện Nghiên cứu những bí ẩn Vũ trụ và Văn hóa phương Đông.

Cố vấn phong thủy cho các thành viên cấp cao:

▪️ Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam

▪️ Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam

▪️ Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam

▪️ Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu

Sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt (Học Viện Phong Thủy Nam Việt cũ)

Hotline: 08 4531 4531

Website: https://phongthuyminhviet.com/

Youtube: https://www.youtube.com/hocvienphongthuyminhviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *