Master Nguyễn Tuấn Cường là người sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt.

Là một trong ít bậc thầy tại Việt Nam tinh thông nhiều trường phái phong thủy, kinh dịch khác nhau, kể cả Tam Thức là Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất, những bộ môn ngày xưa chỉ có Vua và Hoàng Tộc mới được học.

Là tác giả và biên tập, tổng hợp hơn 50 đầu sách về Kinh Dịch, Phong Thủy…

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế là 1 kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng & Quản lý Dự án, làm việc trong những tập đoàn nước ngoài có tên tuổi (như Apave Châu Á & Thái Bình Dương, Meinhardt), thầy đã tham gia vào nhiều dự án đặc biệt lớn tại Việt Nam (với nhiều vai trò khác nhau) như: Vinhomes Central Park, Saigon Peard, Vietcombank tower, Lữ Gia Plaza, Cao ốc Tùng Thảo, Khách sạn Dâu Tằm Tơ, … Thầy đã có nhiều nghiệm chứng thực tế hết sức đáng quý về ảnh hưởng của Phong Thủy đối với con người; mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến.

Với mong muốn truyền bá và giảng dạy kiến thức, Master Nguyễn Tuấn Cường đã sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt, để đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của các bộ môn này cho nhiều người yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu về phong thủy, số mệnh, dịch lý, … tại Việt Nam.

Qua quá trình được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy khác nhau, cũng như nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau đã giúp thầy chắt lọc được những tinh hoa của từng trường phái để đúc rút cho mình những kiến thức chuẩn mực nhất, từ đó áp dụng hiệu quả nhất cho gia chủ, cũng như giảng dạy lại cho các học viên theo học những kiến thức đúng đắn và chính xác nhất.

Master Nguyễn Tuấn Cường là người sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt.

Là một trong ít bậc thầy tại Việt Nam tinh thông nhiều trường phái phong thủy, kinh dịch khác nhau, kể cả Tam Thức là Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất, những bộ môn ngày xưa chỉ có Vua và Hoàng Tộc mới được học.

Là tác giả và biên tập, tổng hợp hơn 50 đầu sách về Kinh Dịch, Phong Thủy…

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế là 1 kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng & Quản lý Dự án, làm việc trong những tập đoàn nước ngoài có tên tuổi (như Apave Châu Á & Thái Bình Dương, Meinhardt), thầy đã tham gia vào nhiều dự án đặc biệt lớn tại Việt Nam (với nhiều vai trò khác nhau) như: Vinhomes Central Park, Saigon Peard, Vietcombank tower, Lữ Gia Plaza, Cao ốc Tùng Thảo, Khách sạn Dâu Tằm Tơ, … Thầy đã có nhiều nghiệm chứng thực tế hết sức đáng quý về ảnh hưởng của Phong Thủy đối với con người; mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến.

Với mong muốn truyền bá và giảng dạy kiến thức, Master Nguyễn Tuấn Cường đã sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt, để đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của các bộ môn này cho nhiều người yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu về phong thủy, số mệnh, dịch lý, … tại Việt Nam.

Qua quá trình được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy khác nhau, cũng như nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau đã giúp thầy chắt lọc được những tinh hoa của từng trường phái để đúc rút cho mình những kiến thức chuẩn mực nhất, từ đó áp dụng hiệu quả nhất cho gia chủ, cũng như giảng dạy lại cho các học viên theo học những kiến thức đúng đắn và chính xác nhất.

Master Nguyễn Tuấn Cường là người sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt.

Là một trong ít bậc thầy tại Việt Nam tinh thông nhiều trường phái phong thủy, kinh dịch khác nhau, kể cả Tam Thức là Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất, những bộ môn ngày xưa chỉ có Vua và Hoàng Tộc mới được học.

Là tác giả và biên tập, tổng hợp hơn 50 đầu sách về Kinh Dịch, Phong Thủy…

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế là 1 kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng & Quản lý Dự án, làm việc trong những tập đoàn nước ngoài có tên tuổi (như Apave Châu Á & Thái Bình Dương, Meinhardt), thầy đã tham gia vào nhiều dự án đặc biệt lớn tại Việt Nam (với nhiều vai trò khác nhau) như: Vinhomes Central Park, Saigon Peard, Vietcombank tower, Lữ Gia Plaza, Cao ốc Tùng Thảo, Khách sạn Dâu Tằm Tơ, … Thầy đã có nhiều nghiệm chứng thực tế hết sức đáng quý về ảnh hưởng của Phong Thủy đối với con người; mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến.

Với mong muốn truyền bá và giảng dạy kiến thức, Master Nguyễn Tuấn Cường đã sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt, để đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của các bộ môn này cho nhiều người yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu về phong thủy, số mệnh, dịch lý, … tại Việt Nam.

Qua quá trình được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy khác nhau, cũng như nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau đã giúp thầy chắt lọc được những tinh hoa của từng trường phái để đúc rút cho mình những kiến thức chuẩn mực nhất, từ đó áp dụng hiệu quả nhất cho gia chủ, cũng như giảng dạy lại cho các học viên theo học những kiến thức đúng đắn và chính xác nhất.

Đặc biệt, hiện tại Master Nguyễn Tuấn Cường đang kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau như:

 • Phó Chủ Tịch Thường trực kiêm Tổng Giám Đốc Liên Minh Người Việt Bán Hàng Toàn Cầu
 • Thành viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu những bí ẩn vũ trụ và văn hóa phương Đông
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thập Nhị Tinh Hoa Vương Giáp
 • Giám đốc Học Viện Đào Tạo Bán Hàng Toàn Cầu.

Ngoài ra hiện tại, master Nguyễn Tuấn Cường đang là cố vấn cao cấp về Phong Thủy cho các thành viên cao cấp của các tổ chức:

 • Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam
 • Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam
 • Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam
 • Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu v.v…

Bên cạnh đó, hiện nay thầy đang là 1 trong những thành viên chủ trì nghiên cứu và chuẩn bị công bố tượng của 7 vị thần thế giới: Thần Nông, Thần Biển, Thần Hoa, Thần Bếp, Thần Sông, Thần Núi, Thần Chợ… và từ đó bổ sung thêm các thần khác.

Thầy cũng nằm trong nhóm nghiên cứu và chuẩn bị cho ra đời bộ sản phẩm giới vàng mã mang nét riêng của Văn Hóa và Tâm Linh người Việt; cũng như bộ sản phầm Vật Phẩm Phong Thủy Triều Nguyễn. Ngoài ra thầy còn là chủ nhiệm dự án Việt Nam Bảo Thạch, đây là dự án mang tầm cỡ quốc gia với mong muốn đưa vật phẩm phong thủy, đá mỹ nghệ và đá quý Việt Nam vươn ra thế giới.

Đặc biệt, hiện tại Master Nguyễn Tuấn Cường đang kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau như:

 • Phó Chủ Tịch Thường trực kiêm Tổng Giám Đốc Liên Minh Người Việt Bán Hàng Toàn Cầu
 • Thành viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu những bí ẩn vũ trụ và văn hóa phương Đông
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thập Nhị Tinh Hoa Vương Giáp
 • Giám đốc Học Viện Đào Tạo Bán Hàng Toàn Cầu.

Ngoài ra hiện tại, master Nguyễn Tuấn Cường đang là cố vấn cao cấp về Phong Thủy cho các thành viên cao cấp của các tổ chức:

 • Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam
 • Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam
 • Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam
 • Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu v.v…

Bên cạnh đó, hiện nay thầy đang là 1 trong những thành viên chủ trì nghiên cứu và chuẩn bị công bố tượng của 7 vị thần thế giới: Thần Nông, Thần Biển, Thần Hoa, Thần Bếp, Thần Sông, Thần Núi, Thần Chợ… và từ đó bổ sung thêm các thần khác.

Thầy cũng nằm trong nhóm nghiên cứu và chuẩn bị cho ra đời bộ sản phẩm giới vàng mã mang nét riêng của Văn Hóa và Tâm Linh người Việt; cũng như bộ sản phầm Vật Phẩm Phong Thủy Triều Nguyễn. Ngoài ra thầy còn là chủ nhiệm dự án Việt Nam Bảo Thạch, đây là dự án mang tầm cỡ quốc gia với mong muốn đưa vật phẩm phong thủy, đá mỹ nghệ và đá quý Việt Nam vươn ra thế giới.