Kiến thức cơ bản về phong thủy bát trạch

Phong thủy bát trạch là một trong những môn phong thuỷ quan trọng của Trung Quốc cổ đại, có giá trị nghiên cứu rất lớn và cũng có tính ứng dụng cao.

Phong thủy bát trạch là gì?

Phong thuỷ bát trạch chia một ngôi nhà ra làm 8 phần với những hướng cụ thể như phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Bắc, phương Tây Bắc, phương Đông Nam và phương Tây Nam. Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy, mỗi hướng đối với từng người sẽ có những ảnh hưởng khác nhau, có những hướng tốt và có những hướng không tốt. Để xác định được những hướng nào là tốt và không tốt, cần phải dựa trên nghiên cứu về quẻ sinh mệnh.

Bát trạch trong tiếng Hán Việt có nghĩa là tám phương và nhà. Đây là khái niệm chỉ 8 hướng quẻ hào của một ngôi nhà. Phong thủy bát trạch là một lĩnh vực khoa học của phong thủy, nghiên cứu về mối quan hệ giữa Nhân Khí (năng lượng) trong không gian của ngôi nhà.

Phong thủy bát trạch là gì?

Theo bát trạch phong thủy, cung mệnh của mỗi người sẽ kết hợp với 8 hướng nhà khác nhau để tạo ra các dòng khí có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc sống của họ. Một hướng nhà có thể là tốt cho một người, nhưng lại không phải là tốt đối với người khác.

Bát trạch có 8 loại quái tượng

Bát trạch bao gồm 8 loại quái tượng, được chia thành Chấn, Li, Đoài, Khảm, Tốn, Khôn, Càn và Cấn, tương ứng với 8 hướng của bát trạch. Cụ thể, phương đông thuộc quẻ Chấn, phương nam thuộc quẻ Li, phương Lấy thuộc quẻ Đoài, phương bắc thuộc quẻ Khảm, phương đông nam thuộc quẻ Tốn, phương Tây nam thuộc quẻ Khôn, phương Tây bắc thuộc quẻ Càn, phương đông bắc thuộc quẻ Cấn.

Tọa hướng gia trạch quyết định quái tượng

Chúng ta có thể căn cứ vào toạ hướng của gia trạch để biết được cuối cùng thì ngôi nhà thuộc quẻ gì. Làm thế nào để xác định tọa hướng? Đó là căn cứ theo phương vị của cửa chính. Chúng ta đứng trong phòng, mặt hướng về phía cửa chính, thì phương vị mà chúng ta hướng mặt tới chính là “hướng”, còn phương vị ngược lại với “hướng” chính là “toạ”. Ví dụ, cửa chính hướng Tây, thì gia trạch tọa đông; cửa chính hướng đông nam, thì gia trạch tọa Tây bắc; cửa chính hướng Tây bắc, thì gia trạch chắc chắn tọa đông nam. cứ như vậy mà xác định. Phương vị của tọa và hướng chắc chắn là ngược nhau, cho dù hình dạng phòng ốc ra sao cũng không có ngoại lệ.

Tọa hướng gia trạch quyết định quái tượng

Chúng ta xác định xem nhà ở toạ phương nào thì có thế biết được ngôi nhà này thuộc quẻ nào, thuộc trạch nào, những trạch này bao gồm 8 loại, là:

Gia trạch tọa hướng đông là Chấn trạch, cửa chính hướng Tây

Gia trạch tọa hướng đông nam là Tốn trạch, cửa chính hướng Tây bắc.

Gia trạch tọa hướng nam là Li trạch, cửa chính hướng bắc.

Gia trạch tọa hướng Tây nam là khôn trạch, cửa chính hướng đông bắc.

Gia trạch tọa hướng Tây là Đoài trạch, cửa chính hướng đông.

Gia trạch tọa hướng Tây bắc là Càn trạch, cửa chính hướng đông nam.

Gia trạch tọa hướng bắc là Khảm trạch, cửa chính hướng nam.

Gia trạch tọa hướng đông bắc là Cấn trạch, cửa chính hướng tây nam.

Trong bát trạch, có thế chia ra đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Đông tứ trạch chia ra Chấn trạch (tọa đông, hướng Tây), Li trạch (tọa nam hướng bắc), Tốn trạch (tọa đông nam hướng Tây bắc), Khảm trạch (tọa bắc hướng nam). Tây tứ trạch thì lại chia ra Càn trạch (tọa tây bắc hướng đông nam), Đoài trạch (tọa tây hướng đông), Cấn trạch (tọa đông bắc hướng Lấy nam), Khôn trạch (tọa Tây nam hướng đông bắc).

Đông tứ trạch và Tây tứ trạch

Chấn trạch, Tốn trạch. Li trạch, Khảm trạch là đông Tứ trạch; Khôn trạch, Đoài trạch, Càn trạch. Cấn trạch là Tây Tứ trạch. Cũng như thế. mệnh quái thuộc Chấn, thuộc Tốn, thuộc Ly, thuộc khám thì ngôi nhà thích hợp với họ nhất là thuộc Đông Tứ trạch; thuộc Khôn, thuộc Đoài, thuộc Càn. thuộc Cấn thì ngôi nhà thích hợp nhất cho họ thuộc Tây Tứ trạch. Đông tứ mệnh thích ở Đông Tứ trạch. Tây tứ mệnh thích Ở Tây tứ trạch.

Mệnh quái và trạch quái có hợp nhau không

Sau khi biết được cái gì là Tây tứ trạch cái gì là đông tứ trạch thì cần phải biết mệnh quái của một người có phù hợp với trạch quái của nhà mình không, hợp nhau thì cát, không hợp nhau thì hung. Những thứ dưới đây bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất, dạy cho độc giả tìm ra được cách tinh mệnh quái, hi vọng độc giả có thế hiểu được hết.

Mệnh quái và trạch quái có hợp nhau không

Tính toán mệnh quái của 1 người trước Tiên cần phải bắt đầu nói từ “Hậu thiên lạc thư”. “Hậu thiên lạc thư” là một đồ tượng vô cùng đơn giản, tương truyền ở triều Hạ của Trung Quốc có 1 con rùa thần nổi lên từ mặt nước, lưng nó chia ra làm 8 phần, mỗi phần đều là 1 nhóm con số: 1 chấm màu trắng gần đuôi, 9 chấm màu tím ở gần đầu, 4 chấm màu xanh biếc ở phía lưng trái, 2 chấm màu đen ở phía lưng phải, 6 chấm màu trắng ở gần Chấn phải, 8 chấm màu trắng ở gần Chấn trái, 3 chấm màu xanh biếc ở sườn trái, 7 chấm màu đỏ ở sườn phải, giữa lưng có 5 chấm màu vàng, có 1 câu khẩu quyết nhóm tất cả các số trên lại cho dễ nhớ. “Đới cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vì kiên, lục bát vì túc, nhũ thập cư trung.” 9 nhóm số này không những có thế dùng để tính toán mệnh quái mà còn là cơ sở của phong thuỷ học và các loại thuật số khác.

>>> Xem thêm: Cách xem phong thủy bát trạch

Trừ số 5 ở vùng trung tâm ra, 8 nhóm số khác đều có sự phù hợp với quái tượng. Chia ra là: nhất thuộc Khám, nhị thuộc Khôn, tam thuộc Chấn, tứ thuộc Tôn, lục thuộc Càn, thất thuộc Đoài, bát thuộc Cấn, cửu thuộc Li. Mệnh quái của một người được tính toán căn cứ vào ngày tháng năm sinh. Những người sinh ra trong mỗi năm đều có quái tượng khác nhau, cái gọi là “một năm” không phải là từ ngày mồng 1 tháng 1 âm lịch đến ngày trừ tịch cuối năm, cũng không phải là từ ngày mồng 1 tháng 1 dương lịch tới ngày 31 tháng 12, mà là tính từ lập xuân năm nay tới trước đêm lập xuân năm sau.

___________________________________________

Hiện tại, Học Viện Phong Thủy Minh Việt tuyển sinh liên tục các khóa học: 

▪️ Kinh Dịch

▪️ Phong Thủy Nhà ở, Phong thuỷ Âm trạch

▪️ Kỳ Môn Độn Giáp

▪️ Bát Tự

▪️ Nhân Tướng học

▪️ Thần Số học

▪️ Xem ngày Tốt Xấu

Ứng Dụng Vật Phẩm Phong Thủy Cải Biến Vận Mệnh

▪️ Chuyên gia Phong Thủy, Đào tạo hành Nghề Phong Thủy Cấp Tốc

▪️ Và các khóa học theo yêu cầu, tư vấn phong thủy cho cá nhân, doanh nghiệp…

Master Nguyễn Tuấn Cường

Thành viên Ban Lãnh Đạo của Viện Nghiên cứu những bí ẩn Vũ trụ và Văn hóa phương Đông.

Cố vấn phong thủy cho các thành viên cấp cao:

▪️ Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam

▪️ Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam

▪️ Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam

▪️ Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu

Sáng lập và điều hành Học Viện Phong Thủy Minh Việt (Học Viện Phong Thủy Nam Việt cũ)

Hotline: 08 4531 4531

Website: https://phongthuyminhviet.com/

Youtube: https://www.youtube.com/hocvienphongthuyminhviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *