Giới thiệu về môn thần số học

Thần số học là bộ môn nghiên cứu tác động của các con số đến cuộc sống chúng ta. Từ ngày giờ sinh của chúng ta sẽ có những con số từ đó chúng ta có thể biết được tính cách, xu hướng, cuộc đời tốt/xấu ra sao.

Ngoài ra từ Họ Tên của mỗi người cũng có thể quy ra con số từ đó luận đoán về cuộc đời của họ.

Bên cạnh đó, tất cả những cái gì liên quan đến con số xung quanh chứng ta như số ĐT, biển số xe, biển số nhà, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng… đều có tác động tốt/xấu đến người sử dụng nó.

Mặc dù vậy, đa phần hiện nay việc nghiên cứu Thần Số học chủ yếu là Thần số học Phương Tây, còn Thần số học Phương Đông thì ít người biết và ứng dụng đến nó.

May mắn thay, master Nguyễn Tuấn Cường, CEO của Học Viện là người được tiếp cận cả 2 trường phái Đông và Tây do đó đã kết hợp lại được 2 trường phái này và cho ra đời bộ môn Thần Số Học (kết hợp cả Phương Tây và Phương Đông).

Lợi ích sau khóa học

Luận đoán được tính cách, xu hướng, cuộc đời của mỗi người thông qua Thần Số Học từ ngày sinh, họ tên của người đó.

Luận đoán sự tác động tốt/xấu của số ĐT, biển số xe, biển số nhà, số CMND, số TK ngân hàng… đến người dùng.

Biết cách chọn số ĐT, số TK ngân hàng… phù hợp với người dùng, ngành nghề theo Thần Số Học.

Biết cách hóa giải biển số xe, số CMND, số nhà… nếu bị xấu.