ĐĂNG KÝ TỬ VI

KHÓA HỌC TỬ VI
LUẬN GIẢI 12 CUNG

 • Thấu hiểu tính cách, khả năng bản thân.
 • Hiểu rõ lộ trình vận mệnh của cuộc đời.
 • Bí pháp hóa giải và cải mệnh lá số Tử Vi.

Có phải bạn đang gặp các vấn đề:

 • Không biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nên khó phát triển?
 • Hoang mang không biết đời mình sẽ như thế nào?
 • Muốn luận đoán được phần nào tương lai?
 • Lá số quá xấu và đang tìm cách để hóa giải và cải mệnh?

KHÓA HỌC TỬ VI
CỦA HỌC VIỆN PHONG THỦY MINH VIỆT
CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP CHO BẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các kiến thức được truyền dạy được chắt lọc từ những trường phái nổi tiếng kết hợp với các đúc kết và kinh nghiệm cá nhân của thầy Nguyễn Tuấn Cường.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ

Học viên sẽ được các trợ lý có đầy đủ kiến thức, chuyên mông được thầy Nguyễn Tuấn Cường đào tạo để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc trong quá trình học và thực hành.

GIÁO TRÌNH HỌC TẬP

Nội dung của giáo trình được biên soạn một cách chi tiết và đơn giản để các học viên có thể nắm rõ các kiến thức được truyền đạt một cách tốt nhất.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. GIẢI MÃ CÁC TINH ĐẨU NÂNG CAO
 • 1. Ý nghĩa nâng cao và ứng dụng thời hiện đại của 12 cung Chức năng
- Ý nghĩa nâng cao, chuyên sâu của 12 Cung
- Sự khác nhau giữa 12 Cung thời xưa và thời hiện đại.
 • 2. Phương pháp luận phối hợp 12 Cung (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
- 12 Cung được phối hợp với nhau để luận giải như thế nào?
 • 4. Phương pháp xác định nghề nghiệp
 • 5. Phương pháp luận giải cung Mệnh - Thân (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Hệ thống lại lý thuyết:
- Định nghĩa chính xác của hai cung Mệnh và Thân
- Mối tương quan giữa Mệnh và Thân
- Ý nghĩa của cung Thân khi đồng cung với các cung Mệnh, Tài, Quan, Di, Phối, Phúc.
2. Luận đoán chi tiết hai cung Mệnh, Thân
- Mệnh chủ và Thân chủ: Ý nghĩa và ứng dụng
- Luận Chính Tinh đơn thủ tọa cung Mệnh – Thân
- Luận Chính Tinh song thủ tọa cung Mệnh – Thân
- Mệnh Vô Chính Diệu
- Luận Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Mệnh – Thân
- Luận Tứ Hóa cung Mệnh – Thân
- Luận bàn thêm về cung Mệnh
- Các Mệnh cách chính
- Phân Cục
- Mối quan hệ giừa Mệnh - Thân - Hạn
- Mối tương quan giừa 4 cung Mệnh, Tài, Quan, Di
- Sự ảnh hưởng của cung Phúc Đức đến hai cung Mệnh, Thân.
 • 6. Phương pháp luận giải cung Phụ Mẫu (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Phụ Mẫu
2. Ý nghĩa chính xác của cung Phụ Mẫu
3. Cung Phụ Mẫu trong thời hiện đại có gì khác biệt
4. Kinh nghiệm luận đoán cung Phụ Mầu
5. Luận giải chi tiết cung Phụ Mẫu
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Phụ Mẫu
- Luận giải cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Phụ Mẫu
- Đoán Cha mất trước hay Mẹ mất trước
6. Mối quan hệ mật thiết giữa cung Phụ Mẫu và Điền Trạch
7. Mối quan hệ mật thiết giữa cung Phụ Mẫu và Quan Lộc
8. Bổ sung nâng cao thêm về cung Phụ Mẫu

 • 7. Phương pháp luận giải cung Phúc Đức (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Phúc Đức
2. Ý nghĩa chính xác của cung Phúc Đức
3. Cung Phúc Đức trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Phúc Đức
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Phúc Đức
6. Luận giải chi tiết cung Phúc Đức
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Phúc Đức
- Luận giải cung Phúc Đức Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Phúc Đức
Nội dung đặc biệt: Luận đoán, mô tả phong thủy Âm phần (mồ mả tổ tiên) qua cung Phúc Đức (luận chi tiết chứ không phải chung chung như trong sách vở ngoài thị trường)
7. Mối quan hệ giữa cung Phúc Đức và cung Mệnh
8. Mối quan hệ giữa cung Phúc Đức và các cung khác.
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Phúc Đức

 • 8. Phương pháp luận giải cung Điền Trạch (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Điền Trạch
2. Ý nghĩa chính xác của cung Điền Trạch
3. Cung Điền Trạch trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Điền Trạch
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Điền Trạch
6. Luận giải chi tiết cung Điền Trạch
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Điền Trạch
- Luận giải cung Điền Trạch Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Điền Trạch
Nội dung đặc biệt: Luận đoán, mô tả phong thủy Ngôi nhà của đương số trong lá số và cả hàng xóm xung quanh (nội dung độc quyền)
7. Mối quan hệ giữa cung Điền Trạch và cung Tài, Quan
8. Mối quan hệ giữa cung Điền Trạch và các cung khác.
9. Luận đoán thêm 1 số vấn đề hay gặp:
- Số có nhiều đất đai điền sản không?
- Có được thừa kế đất đai từ ông bà, cha mẹ?
- Cỏ giừ được tổ nghiệp hay không?...
10. Bổ sung nâng cao thêm về cung Điền Trạch
 • 9. Phương pháp luận giải cung Quan Lộc (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Quan Lộc
2. Ý nghĩa chính xác của cung Quan Lộc
3. Cung Quan Lộc trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Quan Lộc
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Quan Lộc
6. Luận giải chi tiết cung Quan Lộc
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Quan Lộc
- Luận giải cung Quan Lộc Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Quan Lộc
7. Luận Nghề nghiệp thích hợp
8. Luận học hành, thi cử
9. Mối quan hệ giữa cung Quan Lộc và cung Mệnh, Tài, Phối
10. Mối quan hệ giữa cung Quan Lộc và các cung khác.
11. Bổ sung nâng cao thêm về cung Quan Lộc
 • 10. Phương pháp luận giải cung Nô Bộc (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Nô Bộc
2. Ý nghĩa chính xác của cung Nô Bộc
3. Cung Nô Bộc trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Nô Bộc
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Nô Bộc
6. Luận giải chi tiết cung Nô Bộc
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Nô Bộc
- Luận giải cung Nô Bộc Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Nô Bộc
7. Mối quan hệ giữa cung Nô Bộc và các cung khác.
8. Luận đoán thêm 1 số vấn đề hay gặp:
- Số có được nhiều người dưới quyền đắc lực hay không?
- Cấp dưới có hung tợn, áp bức ngược lại chủ nhân?
- Nhưng cách cục nào dần đến thị phi, phàn bội của cấp dưới?...
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Nô Bộc
 • 11. Phương pháp luận giải cung Thiên Di (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Thiên Di
2. Ý nghĩa chính xác của cung Thiên Di
3. Cung Thiên Di trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Thiên Di
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Thiên Di
6. Luận giải chi tiết cung Thiên Di
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Thiên Di
- Luận giải cung Thiên Di Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Thiên Di
7. Những cách cục xuất ngoại
8. Mối quan hệ giữa cung Thiên Di và các cung khác.
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Thiên Di
 • 12. Phương pháp luận giải cung Tật Ách (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Tật Ách
2. Ý nghĩa chính xác của cung Tật Ách
3. Cung Tật Ách trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Tật Ách
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Tật Ách
6. Luận giải chi tiết cung Tật Ách
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Tật Ách
- Luận giải cung Tật Ách Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Tật Ách
7. Những cách cục xuất ngoại
8. Mối quan hệ giữa cung Tật Ách và các cung khác.
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Tật Ách
 • 13. Phương pháp luận giải cung Tài Bạch (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Tài Bạch
2. Ý nghĩa chính xác của cung Tài Bạch
3. Cung Tài Bạch trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Tài Bạch
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Tài Bạch
6. Luận giải chi tiết cung Tài Bạch
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Tài Bạch
- Luận giải cung Tài Bạch Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Tài Bạch
7. Mối quan hệ giữa cung Tài Bạch và cung Mệnh, Quan, Phúc.
8. Mối quan hệ giữa cung Tài Bạch và các cung khác
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Tài Bạch
IV. TỔNG LUẬN 12 CUNG
V. LUẬN PHỐI HỢP CÁC CUNG VỚI NHAU ĐỂ LUẬN VỀ NHỮNG CHỦ ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG
III. LUẬN GIẢI 12 CUNG NÂNG CAO
 • 14. Phương pháp luận giải cung Tử Tức (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Tử Tức
2. Ý nghĩa chính xác của cung Tử Tức
3. Cung Tử Tức trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Tử Tức
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Tử Tức
6. Luận giải chi tiết cung Tử Tức
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Tử Tức
- Luận giải cung Tử Tức Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Tử Tức
7. Luận sinh Trai, Gái, Sinh Đôi
8. Luận có con dị bào (cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha)
9. Những cách hiếm muộn con
10. Con hư đốn
11. Mối quan hệ giữa cung Tử Tức và cung Điền Trạch
12. Mối quan hệ giữa cung Tử Tức và các cung khác
13. Bổ sung nâng cao thêm về cung Tử Tức
 • 15. Phương pháp luận giải cung Phu Thê (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Phu Thê
2. Ý nghĩa chính xác của cung Phu Thê
3. Cung Phu Thê trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Phu Thê
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Phu Thê
6. Luận giải chi tiết cung Phu Thê
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Phu Thê
- Luận giải cung Phu Thê Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Phu Thê
7. Truyền Cung – Truyền Tinh
8. Hạn Cưới trong Tử Vi
9. Hạnh phúc chăn gối trong Tử Vi
10. Xem vợ chồng có hình khắc không
11. Xem có ly hôn không
12. Những cách lấy nhiều chồng/vợ
13. Những cách sợ vợ/Vợ đoạt quyền chồng
14. Những cách cục ngoại tình
15. Những cách sát phu – hại chồng
16. Cách chọn vợ/chồng trong Tử Vi
17. Quan hệ tình dục đồng tính
18. Cách cục lấy chồng nước ngoài
19. Mối quan hệ giữa cung Phu Thê và các cung khác
20. Bổ sung nâng cao thêm về cung Phu Thê
Lưu ý: Hãy nhấp vào các nội dung để xem chi tiết các kiến thức được học.
II. THẬP NHỊ HUYỀN ĐỒ VÀ 144 CÁCH CỤC MỆNH
 • Luận giải Thập Nhị Huyền Đồ, 144 Mệnh cách kết hợp các tuổi gồm:
  - 72 trường hợp đơn tinh
  - 48 trường hợp song tinh
  - 24 trường hợp Vô Chính Diệu
  - Tuần Triệt ảnh hưởng thế nào?

  Đặc biệt: Việc luận giải Thập Nhị Huyền Đồ và 144 cách cục Mệnh với sự kết hợp của Tử Vi Tam Hợp Phái cổ điển, Tử Vi Tam Hợp Phái hiện đại, Tử Vi Đài Loan và kiến thức Tử vi đặc biệt của Học Viện.
 • 16. Phương pháp luận giải cung Huynh Đệ (Nhấp Để Xem Chi Tiết)
1. Bàn về cung Huynh Đệ
2. Ý nghĩa chính xác của cung Huynh Đệ
3. Cung Huynh Đệ trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Huynh Đệ
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Huynh Đệ
6. Luận giải chi tiết cung Huynh Đệ
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Huynh Đệ
- Luận giải cung Huynh Đệ Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Huynh Đệ
7. Luận nhà có anh em trai nhiều hay chị em gái nhiều
8. Luận có anh chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
9. Mối quan hệ giữa cung Huynh Đệ và các cung khác
10. Bổ sung nâng cao thêm về cung Huynh Đệ
 • 3. Phương pháp luận Quý – Tiện, Giàu – Nghèo, Hiền – Ngu, Thọ - Yểu
1. Bàn về cung Phụ Mẫu
2. Ý nghĩa chính xác của cung Phụ Mẫu
3. Cung Phụ Mẫu trong thời hiện đại có gì khác biệt
4. Kinh nghiệm luận đoán cung Phụ Mầu
5. Luận giải chi tiết cung Phụ Mẫu
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Phụ Mẫu
- Luận giải cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Phụ Mẫu
- Đoán Cha mất trước hay Mẹ mất trước
6. Mối quan hệ mật thiết giữa cung Phụ Mẫu và Điền Trạch
7. Mối quan hệ mật thiết giữa cung Phụ Mẫu và Quan Lộc
8. Bổ sung nâng cao thêm về cung Phụ Mẫu
6. Phương pháp luận giải cung Phụ Mẫu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. GIẢI MÃ CÁC TINH ĐẨU NÂNG CAO
II. THẬP NHỊ HUYỀN ĐỒ VÀ 144 CÁCH CỤC MỆNH
 • Luận giải Thập Nhị Huyền Đồ, 144 Mệnh cách kết hợp các tuổi gồm:
  - 72 trường hợp đơn tinh
  - 48 trường hợp song tinh
  - 24 trường hợp Vô Chính Diệu
  - Tuần Triệt ảnh hưởng thế nào?

  Đặc biệt: Việc luận giải Thập Nhị Huyền Đồ và 144 cách cục Mệnh với sự kết hợp của Tử Vi Tam Hợp Phái cổ điển, Tử Vi Tam Hợp Phái hiện đại, Tử Vi Đài Loan và kiến thức Tử vi đặc biệt của Học Viện.
III. LUẬN GIẢI 12 CUNG NÂNG CAO
- Ý nghĩa nâng cao, chuyên sâu của 12 Cung
- Sự khác nhau giữa 12 Cung thời xưa và thời hiện đại.
1. Ý nghĩa nâng cao và ứng dụng thời hiện đại của 12 cung Chức năng
- 12 Cung được phối hợp với nhau để luận giải như thế nào?
2. Phương pháp luận phối hợp 12 Cung
3. Phương pháp luận Quý – Tiện, Giàu – Nghèo, Hiền – Ngu, Thọ - Yểu
4. Phương pháp xác định nghề nghiệp
1. Hệ thống lại lý thuyết:
- Định nghĩa chính xác của hai cung Mệnh và Thân
- Mối tương quan giữa Mệnh và Thân
- Ý nghĩa của cung Thân khi đồng cung với các cung Mệnh, Tài, Quan, Di, Phối, Phúc.
2. Luận đoán chi tiết hai cung Mệnh, Thân
- Mệnh chủ và Thân chủ: Ý nghĩa và ứng dụng
- Luận Chính Tinh đơn thủ tọa cung Mệnh – Thân
- Luận Chính Tinh song thủ tọa cung Mệnh – Thân
- Mệnh Vô Chính Diệu
- Luận Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Mệnh – Thân
- Luận Tứ Hóa cung Mệnh – Thân
- Luận bàn thêm về cung Mệnh
- Các Mệnh cách chính
- Phân Cục
- Mối quan hệ giừa Mệnh - Thân - Hạn
- Mối tương quan giừa 4 cung Mệnh, Tài, Quan, Di
- Sự ảnh hưởng của cung Phúc Đức đến hai cung Mệnh, Thân.
5. Phương pháp luận giải cung Mệnh - Thân
1. Bàn về cung Phúc Đức
2. Ý nghĩa chính xác của cung Phúc Đức
3. Cung Phúc Đức trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Phúc Đức
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Phúc Đức
6. Luận giải chi tiết cung Phúc Đức
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Phúc Đức
- Luận giải cung Phúc Đức Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Phúc Đức
Nội dung đặc biệt: Luận đoán, mô tả phong thủy Âm phần (mồ mả tổ tiên) qua cung Phúc Đức (luận chi tiết chứ không phải chung chung như trong sách vở ngoài thị trường)
7. Mối quan hệ giữa cung Phúc Đức và cung Mệnh
8. Mối quan hệ giữa cung Phúc Đức và các cung khác.
9. Bổ sung nâng cao thêm về cung Phúc Đức
7. Phương pháp luận giải cung Phúc Đức
1. Bàn về cung Điền Trạch
2. Ý nghĩa chính xác của cung Điền Trạch
3. Cung Điền Trạch trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Điền Trạch
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Điền Trạch
6. Luận giải chi tiết cung Điền Trạch
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Điền Trạch
- Luận giải cung Điền Trạch Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Điền Trạch
Nội dung đặc biệt: Luận đoán, mô tả phong thủy Ngôi nhà của đương số trong lá số và cả hàng xóm xung quanh (nội dung độc quyền)
7. Mối quan hệ giữa cung Điền Trạch và cung Tài, Quan
8. Mối quan hệ giữa cung Điền Trạch và các cung khác.
9. Luận đoán thêm 1 số vấn đề hay gặp:
- Số có nhiều đất đai điền sản không?
- Có được thừa kế đất đai từ ông bà, cha mẹ?
- Cỏ giừ được tổ nghiệp hay không?...
10. Bổ sung nâng cao thêm về cung Điền Trạch
8. Phương pháp luận giải cung Điền Trạch
1. Bàn về cung Quan Lộc
2. Ý nghĩa chính xác của cung Quan Lộc
3. Cung Quan Lộc trong thời hiện đại có gì đặc biệt
4. Phương pháp luận đoán cung Quan Lộc
5. Kinh nghiêm luận đoán cung Quan Lộc
6. Luận giải chi tiết cung Quan Lộc
- Luận giải Chính Tinh tọa thủ cung Quan Lộc
- Luận giải cung Quan Lộc Vô Chính Diệu
- Luận giải Trung Tinh, Phụ Tinh tọa thủ cung Quan Lộc
7. Luận Nghề nghiệp thích hợp
8. Luận học hành, thi cử
9. Mối quan hệ giữa cung Quan Lộc và cung Mệnh, Tài, Phối
10. Mối quan hệ giữa cung Quan Lộc và các cung khác.
11. Bổ sung nâng cao thêm về cung Quan Lộc
9. Phương pháp luận giải cung Quan Lộc
Khóa học Tử Vi tại Học Viện Phong Thủy Minh Việt là sự phối hợp cả 3 trường phái lớn: Tử Vi Tam Hợp Phái Cổ Điển, Tử Vi hiện đại và Tử Vi Đài Loan/Hồng Kông cùng với Trường phái riêng của bản môn để mang đến những kiến thức rất đặc biệt, độc đáo và duy nhất trên thị trường hiện nay giúp kết quả luận đoán chi tiết và chính xác nhất 

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

ĐĂNG KÝ TỬ VI

Những lợi ích bạn sẽ nhận được sau khi tham gia khóa học

 • Thấu hiểu tính cách và vận mệnh của chính bản thân mình.
 • Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện bản thân.
 • Biết được vận trình cả cuộc đời, từng năm, từng tháng để bạn có thể có những quyết định phù hợp.
 • Nắm bắt được những giai đoạn quan trọng và thuận lợi của đời người.
 • Chọn được những ngành nghề, lĩnh vực phù hợp cho chính mình
 • Bí pháp để cải vận và sửa mệnh bằng Tử Vi.

CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Thầy Nguyễn Tuấn Cường là một trong ít bậc thầy tại Việt Nam tinh thông nhiều trường phái phong thủy, kinh dịch khác nhau, kể cả Tam Thức là Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất, những bộ môn ngày xưa chỉ có Vua và Hoàng Tộc mới được học.

Là tác giả và biên tập, tổng hợp hơn 50 đầu sách về Kinh Dịch, Phong Thủy…

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế là 1 kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng & Quản lý Dự án, làm việc trong những tập đoàn nước ngoài có tên tuổi (như Apave Châu Á & Thái Bình Dương, Meinhardt), thầy đã tham gia vào nhiều dự án đặc biệt lớn tại Việt Nam (với nhiều vai trò khác nhau) như: Vinhomes Central Park, Saigon Peard, Vietcombank tower, Lữ Gia Plaza, Cao ốc Tùng Thảo, Khách sạn Dâu Tằm Tơ, … Thầy đã có nhiều nghiệm chứng thực tế hết sức đáng quý về ảnh hưởng của Phong Thủy đối với con người; mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến.

Qua quá trình được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy khác nhau, cũng như nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau đã giúp thầy chắt lọc được những tinh hoa của từng trường phái để đúc rút cho mình những kiến thức chuẩn mực nhất, từ đó áp dụng hiệu quả nhất cho gia chủ, cũng như giảng dạy lại cho các học viên theo học những kiến thức đúng đắn và chính xác nhất.

Đặc biệt, hiện tại thầy còn đang kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau như:
- Thành viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu những bí ẩn vũ trụ và văn hóa phương Đông
- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thập Nhị Tinh Hoa Vương Giáp

Ngoài ra hiện tại, master Nguyễn Tuấn Cường đang là cố vấn cao cấp về Phong Thủy cho các thành viên cao cấp của các tổ chức:
- Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam
- Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam
- Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam
- Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu v.v…

ĐĂNG KÝ TỬ VI

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Lý do học viên chọn theo học tại Học Viện Phong Thủy Minh Việt

Học viên áp dụng phong thủy để giải quyết vấn đề nhân sự

Cảm nhận của học viên sau khi ứng dụng phong thủy vào thực tế 

Khóa học Tử Vi tại Học Viện Phong Thủy Minh Việt là sự phối hợp cả 3 trường phái lớn: Tử Vi Tam Hợp Phái Cổ Điển, Tử Vi hiện đại và Tử Vi Đài Loan/Hồng Kông cùng với Trường phái riêng của bản môn để mang đến những kiến thức rất đặc biệt, độc đáo và duy nhất trên thị trường hiện nay giúp kết quả luận đoán chi tiết và chính xác nhất 

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

ĐĂNG KÝ TỬ VI

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
"TỬ VI LUẬN 12 CUNG"

Hãy nhấp vào nút Đăng Ký bên dưới để được kết nối ngay với Fanpage của Học Viện Phong Thủy Minh Việt và được tư vấn hỗ trợ để đăng ký Khóa “Tử Vi” bạn nhé !!!

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký Tử Vi - Luận 12 Cung

Điền Form Đăng Ký