ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ PHONG THỦY

CHUYÊN GIA
PHONG THỦY

 • Đào tạo đầy đủ kiến thức của các trường phái phong thủy.
 • Được truyền dạy những kiến thức thực tế, tinh túy, đã được chắt lọc.
 • Cách phối hợp và phát huy thế mạnh của các trường phái Phong Thủy và kinh nghiệm thực chiến nhiều năm.

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA PHONG THỦY
CỦA HỌC VIỆN PHONG THỦY MINH VIỆT
CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP CHO BẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các kiến thức được truyền dạy được chắt lọc từ những trường phái nổi tiếng kết hợp với các đúc kết và kinh nghiệm cá nhân của thầy Nguyễn Tuấn Cường.

GIÁO TRÌNH HỌC TẬP

Nội dung của giáo trình được biên soạn một cách chi tiết và đơn giản để các học viên có thể nắm rõ các kiến thức được truyền đạt một cách tốt nhất.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ

Học viên sẽ được các trợ lý có đầy đủ kiến thức, chuyên mông được thầy Nguyễn Tuấn Cường đào tạo để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc trong quá trình học và thực hành.

KHÓA HỌC NGÀY DÀNH CHO CÁC BẠN:

 • Là người mới tìm hiểu phong thủy và muốn trở thành thầy phong thủy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
 • Bạn đã hành nghề Phong Thủy rồi nhưng muốn củng cố, nâng cao và hoàn thiện kiến thức của chính mình.
 • Muốn tự xem phong thủy cho chính mình nhưng ngại thời gian học dài
 • Là thầy phong thủy muốn nghiên cứu kiến thức mới, bí truyền của các bộ môn Huyền Không Phi Tinh, Huyền Không Đại Quái, Liên Thành Phái....

Cho dù bạn là người mới chỉ vừa tìm hiểu phong thủy lần đầu tiên thì vẫn có thể tham dự khóa học này!

CHI TIẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC
CHUYÊN GIA PHONG THỦY

Học viên sẽ được học nhiều bộ môn phong thủy có tính ứng dụng cao nhất và cách phối hợp các bộ môn này lại với nhau.
Đầu tiên học viên sẽ được học kiến thức cơ bản của các bộ môn Phong Thủy Cơ Bản, Huyền Không Phi Tinh, Huyền Không Đại Quái & Liên Thành Phái:
 • Nội dung Phong Thủy Cơ Bản:
Phần 6 - Xem Tuổi Xây Nhà
Phần 7 - Cách Tính Và Hoá Giải Tam Tai, La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch.
Phần 8 - Hà Đồ Lạc Thư, Tiên Thiên Hậu Thiên
Phần 9 - 24 Sơn Hướng Đại Không Vong - Tiểu Không Vong - Kiêm Hướng
Phần 1 - Ngũ Hành, Tứ Tượng, Bát Quái
Phần 2 - Lịch Tiết Khí
Phần 3 - Thiên Can - Địa Chi - 60 Hoa Giáp
Phần 4 - Ngũ Hành Nạp Âm - Cung Phi
Phần 5 - Xem Hướng Nhà
 •  Nội dung Huyền Không Đại Quái:
Phần 1 - Giới Thiệu Chung
Phần 2 - Thứ Tự Sắp Xếp 64 Quẻ
Phần 3 - Ngũ Hành Trong HKĐQ
Phần 4 - Quái Khí
Phần 5 - Vận Trong HKĐQ
Phần 6 - Phụ Mẫu Quái
Phần 7 - Vận 678
Phần 8 - Vận 234
Phần 9 - Quy Tắc Nhớ Các Vận
Phần 10 - 24 Sơn Hướng
Phần 11 - Chọn Ngày Theo HKĐQ
 • Nội dung Liên Thành Phái:
Phần 1:
- Tiên Thiên âm dương biến hóa đại giao cấu
- Bàn cấu
- Huyền Không Nhị Thập Tứ Sơn Phối m Dương
- Nhị Nguyên Bát Vận
- Nhị Phiên
- Tam Nguyên Chiếu Thần Thuỷ
- Tai Tinh Thủy
- Huyền Không Cửu Cung Hợp Sinh Thành
- Huyền Không là Hợp Ngũ, Hợp Thập, Hợp Thập Ngũ

Phần 2:
- Huyền không sơn thượng thông căn cầu thiên quái
- Ai Tinh Sơn – Ai Tinh Thủy
- Tứ Đại Cục Vượng Sát
- Nhất Quái Thuần Thanh Cách (Bốn Hướng Thủy)
- Tam Nguyên bất bại hướng thủy kiêm thu chi cách cục
- Huyền Không thủy lý thông cản
Phần 3:
- Khôn Nhâm Ất quyết với cái loại Ai Tinh
- Không vị kỵ lưu thần
- Sinh nhập khắc nhập quyết

Phần 4:
- Đại quái Ai Tinh với thâu sơn xuất sát

Phần 5:
- Hướng thượng kiết sơn kiết thủy quyết
- Tự khố thủy, tá khố thủy quyết
- Thành Môn và Thành Môn Ai Tinh

Phần 6:
- Các yếu tố chính khi xét 1 căn nhà theo HKĐQ Liên Thành (Thủy ngoài nhà, Thủy trong nhà, Cửa nhà, Bếp, Đá Thạch Anh, Thành Môn Sơn, Cầu thang…)
Tiếp theo, học viên sẽ được học cách phối hợp các môn phong thủy để ứng dụng vào thực tế.
 • Nội dung Phối Hợp Các Bộ Môn:
Phần 1:
- Nguồn gốc của tam nguyên cửu vận
- Thẩm thị về la bàn
- 24 sơn âm dương đối ứng tam nguyên
- Trạng thái cát hung đắc vận thất vận của cửu tinh

Phần 2:
- Hướng Tinh toàn bàn Phục Ngâm
- Linh Thần – Chính Thần
- HKPT chia làm 9 vận (1 vận 20 năm)

Phần 3:
- Nguyên tắc kích nước – kích đá
- Hoá giải Sao số 2 và Sao số 5
- Tác dụng của việc treo chuông gió trong nhà
- Phi tinh năm, tháng, ngày, giờ

Phần 4:
- Tứ Lưu Tinh Bàn
- Tử bạch vận hành theo tháng
- Tử bạch vận hành theo ngày
- Nguyên tắc bố trí phong thủy theo HKPT

Phần 5:
- Phòng ngủ làm sao để lấy được khí tốt?
- Hạn chế giường ngủ nằm trên sao vượng hướng
- Như thế nào là Vượng Sơn – Vượng Hướng?
- Cách đặt bàn làm việc?
- Hướng đặt két sắt trong nhà?

Phần 6:
- Ví dụ thực tế xét tinh bàn của ngôi nhà
- Hướng lệch
- Cửa lệch
- Hợp thập
- Phục ngâm – Phản ngâm
- Tam ban quái
- Các cách chuyển vận HKPT cho ngôi nhà (4 cách)
Phần 7:
- Các cặp số của Hà Đồ
- Tiên Thiên Bát Quái
- Lạc Thư
- Thượng quái – Hạ quái
- Huyền Không Ngũ Hành
- Huyền Không Quái Khí
- Huyền Không Quái Vận
- Các vận của HKĐQ
- Cách tính số năm của vận trong HKĐT tính theo quy tắc âm lực Dương Cửu

Phần 8:
- Sự sắp xếp các quái vào La Kinh
- HKĐQ phong thủy tam nguyên vô thường CAFS

Phần 9:
- Thời gian xảy ra và tuổi nào được phát

Phần 10:
- Cách xác định thành phần của gia đình quẻ
- Bảng Giang Đông quái, Giáng Tây quái

Phần 11:
- Càn Sơn - Càn Hướng
- Cách cục tốt của Huyền Không Ngũ Hành
- Cách cục tốt của Quái Vận

Phần 12:
- Bí quyết Ai Tinh
- Ví dụ phân tích Ai Tinh

Phần 13:
- Huyền Không Đại Quái Bí Pháp
- Linh Thần – Chính Thần
- Huynh đệ quái lai thủy, tài lộc hung vượng
- 64 quái và chủ vận quái
- Lục Hào biến quái ta tử pháp

Phần 14:
- Quái xuất vị và quái bất xuất vị
- Một số ứng dụng của HKĐQ trong dương trạch

Phần 15:
- Nhất quái thuần thanh & nhất chính dương quyền
- Hợp ta tử và phản ta tử pháp
- Nhà phạm tuyến không vong
- Tuổi làm nhà
- Phương vị làm nhà
Trong thời gian học, học viên sẽ được làm BÀI TẬP cho các trường hợp khác nhau của ngôi nhà và nhà hướng tam sát.

THỰC TẬP

Sau khi kết thúc phần nội dung học lý thuyết, học viên sẽ được chắt lọc kiến thức tinh túy của các bộ môn, các trường phái và tổng hợp, phối hợp các bộ môn, trường phái này lại với nhau để đạt hiệu quả cao nhất trong Phong Thủy.

Học Viện sẽ phân tích, luận giải các trường hợp ví dụ trong tài liệu và các ví dụ thực tế trải nghiệm của khách hàng.

ĐẶC BIỆT
ĐI THỰC TẾ

Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được đi thực tập, thực tế tại nhà khách hàng và nhà của chính học viên.

ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA PHONG THỦY

Phần 1 - Tam Nguyên Cửu Vận
Phần 2 - Âm Dương 24 Sơn Hướng - Phi Tinh Thuận Nghịch
Phần 3 - Nguồn Gốc Cửu Tinh
Phần 4 - Suy Vượng Của Cửu Tinh
Phần 5 - Lập Tinh Bàn Cho Ngôi Nhà
Phần 6 - Cách Cục HKPT
Phần 7 - Hợp Thập Phản Phục Ngâm
Phần 8 - Phản Phục Ngâm
Phần 9 - Thất Tinh Đã Kiếp
 • Nội dung Huyền Không Phi Tinh:

Những lợi ích bạn sẽ nhận được sau khi tham gia khóa học

 • Nắm được kiến thức đúng đắn của nhiều bộ môn phong thủy và cách phối hợp chính xác.
 • Luận đoán phong thủy tốt, xấu của căn nhà; tình trạng tiền bạc, sự nghiệp và những bệnh tật của các đối tượng sống trong căn nhà, hoặc làm việc trong căn nhà.
 • Nắm được cách hóa giải các điểm xấu trong phong thủy của căn nhà.
 • Cách chọn hướng nhà tốt, phù hợp với từng người và cách hóa giải hướng nhà xấu.
 • Biết cách sắp xếp bố cục các phòng trong căn nhà như: phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, bếp, toilet, kho… như thế nào là đúng Phong Thủy.
 • Biết cách đặt các vật dụng như: tivi, tủ lạnh, bàn học, bàn làm việc, giường ngủ, bàn thờ, máy điều hòa…
 • Biết các bí pháp về kích hoạt: Tài Lộc, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Con Cái…

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ PHONG THỦY

CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Thầy Nguyễn Tuấn Cường là một trong ít bậc thầy tại Việt Nam tinh thông nhiều trường phái phong thủy, kinh dịch khác nhau, kể cả Tam Thức là Kỳ Môn, Lục Nhâm, Thái Ất, những bộ môn ngày xưa chỉ có Vua và Hoàng Tộc mới được học.

Là tác giả và biên tập, tổng hợp hơn 50 đầu sách về Kinh Dịch, Phong Thủy…

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế là 1 kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng & Quản lý Dự án, làm việc trong những tập đoàn nước ngoài có tên tuổi (như Apave Châu Á & Thái Bình Dương, Meinhardt), thầy đã tham gia vào nhiều dự án đặc biệt lớn tại Việt Nam (với nhiều vai trò khác nhau) như: Vinhomes Central Park, Saigon Peard, Vietcombank tower, Lữ Gia Plaza, Cao ốc Tùng Thảo, Khách sạn Dâu Tằm Tơ, … Thầy đã có nhiều nghiệm chứng thực tế hết sức đáng quý về ảnh hưởng của Phong Thủy đối với con người; mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm và chứng kiến.

Qua quá trình được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy khác nhau, cũng như nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau đã giúp thầy chắt lọc được những tinh hoa của từng trường phái để đúc rút cho mình những kiến thức chuẩn mực nhất, từ đó áp dụng hiệu quả nhất cho gia chủ, cũng như giảng dạy lại cho các học viên theo học những kiến thức đúng đắn và chính xác nhất.

Đặc biệt, hiện tại thầy còn đang kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau như:
- Thành viên Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu những bí ẩn vũ trụ và văn hóa phương Đông
- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thập Nhị Tinh Hoa Vương Giáp
- Phó Chủ tịch Thường trực Liên Minh Người Việt bán hàng Toàn Cầu

Ngoài ra hiện tại, master Nguyễn Tuấn Cường đang là cố vấn cao cấp về Phong Thủy cho các thành viên cao cấp của các tổ chức:
- Trung Ương Hội Kỷ Lục Gia Việt Nam
- Tổ Chức Niên Lịch và Thành Tựu Việt Nam
- Viện Ứng Dụng Sức Khỏe Bách Niên Trường Thọ Richs Việt Nam
- Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu v.v…

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ PHONG THỦY

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Lý do học viên chọn theo học tại Học Viện Phong Thủy Minh Việt

Học viên áp dụng phong thủy để giải quyết vấn đề nhân sự

Cảm nhận của học viên sau khi ứng dụng phong thủy vào thực tế 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
"CHUYÊN GIA PHONG THỦY"

Hãy nhấp vào nút Đăng Ký bên dưới để được kết nối ngay với Fanpage của Học Viện Phong Thủy Minh Việt và được tư vấn hỗ trợ để đăng ký Khóa “CHUYÊN GIA PHONG THỦY” bạn nhé !!!

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký Chuyên Gia Phong Thủy

Điền Form Đăng Ký

Địa chỉ Trụ Sở: Lầu 1, 192 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 08 4531 4531
Email: minhvietfengshui@gmail.com

HỌC VIỆN
PHONG THỦY MINH VIỆT

KẾT NỐI HỌC VIỆN